Agenda

Zjazd katedr prawa karnego i kryminologii

27-28 września 2018

“Prawo karne wobec wyzwań współczesności”

DZIEŃ 1 - 27.09.2018

8.30 - 10.00

Rejestracja uczestników (wręczenie materiałów konferencyjnych, odbiór faktur, potwierdzenie delegacji)

Patio, Budynek A,  ul. Cegielniana 14

10.00 - 10.20

Uroczyste otwarcie Zjazdu Katedr

Aula Budynek A,  ul. Cegielniana 14

wspia godlo orange 300x296 - Agenda

prof. nadzw. dr hab. Jerzy Posłuszny

Rektor WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej

wspia godlo orange 300x296 - Agenda

prof. zw. dr hab. Andrzej Zoll

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa

wspia godlo orange 300x296 - Agenda

prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa

10.20 - 11.35

Panel I

Aula Budynek A,  ul. Cegielniana 14

Temat: Czy potrzebna jest odpowiedzialność karna za rozpowszechnianie fałszywych informacji w Internecie?

Prowadzący:

icon prelegent 150x150 orange - Agenda

prof. nadzw. dr hab. Włodzimierz Wróbel

Uniwersytet Jagielloński

Paneliści:

icon prelegent 150x150 orange - Agenda

dr Jan Kulesza

Uniwersytet Łódzki

icon prelegent 150x150 orange - Agenda

dr Tomasz Sroka

Uniwersytet Jagielloński

11.35 - 12.00

Przerwa kawowa

Hol obok Auli

12.00 - 13.15

Panel II

Aula Budynek A,  ul. Cegielniana 14

Temat: Pojednanie w prawie karnym

Prowadzący:

icon prelegent 150x150 orange - Agenda

prof. dr hab. Robert Zawłocki

Uniwersytet Adama Mickiewicza

Paneliści:

icon prelegent 150x150 orange - Agenda

prof. nadzw. dr hab. Marek Kulik

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

icon prelegent 150x150 orange - Agenda

dr Witold Zontek

Uniwersytet Jagielloński

13.15 - 14.45

Obiad

Restauracja w Ogrodach
(Kampus WSPiA, ul. Cegielniana 14)

14.45 - 16.00

Panel III

Aula Budynek A,  ul. Cegielniana 14

Temat: Interesy majątkowe w obrocie cywilnoprawnym jako przedmiot ochrony przestępstw z rozdziału XXXVI kodeksu karnego

Prowadzący:

icon prelegent 150x150 orange - Agenda

dr hab. Sławomir Żółtek

Uniwersytet Warszawski

Paneliści:

icon prelegent 150x150 orange - Agenda

prof. dr hab. Piotr Kardas

Uniwersytet Jagielloński

icon prelegent 150x150 orange - Agenda

dr hab. Janusz Bojarski

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

16.00 - 16.15

Przerwa kawowa

Hol obok Auli

16.15 - 17.30

Panel IV

Aula Budynek A,  ul. Cegielniana 14

Temat: Wpływ ustawodawstwa karnego na politykę karną

Prowadzący:

icon prelegent 150x150 orange - Agenda

prof. dr hab. Krzysztof Krajewski

Uniwersytet Jagielloński

Paneliści:

icon prelegent 150x150 orange - Agenda

prof. nadzw. dr hab. Anna Muszyńska

Uniwersytet Wrocławski

icon prelegent 150x150 orange - Agenda

prof. nadzw. dr hab. Wojciech Zalewski

Uniwersytet Gdański

17.30 - 17.45

Przerwa kawowa

Hol obok Auli

17.45 - 18.45

Panel V

Aula Budynek A,  ul. Cegielniana 14

Temat: Prawno-karne aspekty bezpieczeństwa

Prowadzący:

wspia godlo orange 300x296 - Agenda

prof. nadzw. dr hab. Czesław Kłak

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa

Paneliści:

wspia godlo orange 300x296 - Agenda

dr Katarzyna Tkaczyk-Rymanowska

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa

wspia godlo orange 300x296 - Agenda

dr Andrzej Mucha

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa

20.00 -

Uroczysta kolacja

Hotel Prezydencki
(ul. Podwisłocze 48)

DZIEŃ 2 - 28.09.2018

9.30 - 10.45

Panel VI

Aula Budynek A,  ul. Cegielniana 14

Temat: Zapowiadane kierunki zmian w części ogólnej kodeksu karnego

Prowadzący:

icon prelegent 150x150 orange - Agenda

prof. dr hab. Jarosław Majewski

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Paneliści:

icon prelegent 150x150 orange - Agenda

prof. dr hab. Jacek Giezek

Uniwersytet Wrocławski

icon prelegent 150x150 orange - Agenda

dr Piotr Zakrzewski

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

10.45 - 11.00

Przerwa kawowa

Hol obok Auli

11.00 - 12.15

Panel VII

Aula Budynek A,  ul. Cegielniana 14

Temat: Ryzyko ekonomiczne a odpowiedzialność karna

Prowadzący:

icon prelegent 150x150 orange - Agenda

prof. nadzw. dr hab. Anna Błachnio-Parzych

Akademia Leona Koźmińskiego

Paneliści:

icon prelegent 150x150 orange - Agenda

prof. nadzw. dr hab. Tomasz Oczkowski

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

icon prelegent 150x150 orange - Agenda

dr Stanisław Tosza

Uniwersytet w Utrechcie (Holandia)

12.15 - 12.30

Przerwa kawowa

Hol obok Auli

12.30 - 13.45

Panel VIII

Aula Budynek A,  ul. Cegielniana 14

Temat: Kreowanie groźnych, niebezpiecznych, złych? O skutkach przyjęcia i uznania za zgodną z Konstytucją ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi

Prowadzący:

icon prelegent 150x150 orange - Agenda

prof. nadzw. dr hab. Monika Płatek

Uniwersytet Warszawski

Paneliści:

icon prelegent 150x150 orange - Agenda

dr Agnieszka Gutkowska

Uniwersytet Warszawski

icon prelegent 150x150 orange - Agenda

dr Małgorzata Dziewanowska

Uniwersytet Warszawski

13.45 - 15.00

Obiad

Restauracja w Ogrodach
(Kampus WSPiA, ul. Cegielniana 14)

15.00 - 17.00

Dyskusja i podsumowanie konferencji

19.00 -

Kolacja plenerowa

Restauracja w Ogrodach
(Kampus WSPiA, ul. Cegielniana 14)

Fakultatywna wycieczka do Łańcuta - Zwiedzanie Zamku

(dla osób, które zadeklarowały chęć wyjazdu)

Drugi dzień, 28 września (piątek) 2018 r.

14.45 -

odjazd autokarem z parkingu WSPiA (ul. Cegielniana 14) do Łańcuta

15.15 - 17.45

zwiedzanie Zamku w Łańcucie

17.45 -

odjazd autokarem do Hotelu Prezydenckiego (ul. Podwisłocze 48)

19.00 -

Kolacja plenerowa

Restauracja w Ogrodach
(Kampus WSPiA, ul. Cegielniana 14)