Kontakt

godlo 150x150 - Kontakt
Zespół Organizacyjny

mgr Magdalena Czech-Osowicz
tel. 519-687-334

mgr Sławomir Szost
tel. 797-027-950

mgr Barbara Jędrych
tel. 797-027-945

Adres Organizatora

Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
Rzeszowska Szkoła Wyższa
ul. Cegielniana 14
35-310 Rzeszów

Telefon

Telefon do Sekretariatu Uczelni
17 867 04 00

Strona Internetowa Uczelni

www.wspia.eu