O konferencji

Począwszy od roku 2015 w prawie karnym materialnym nastąpiły daleko idące zmiany. Co ciekawe, często były to nowelizacje kodeksu karnego wzajemnie się wykluczające. Wskazać należy choćby na umorzenie restytucyjne, instytucję dobrowolnego poddania się karze, czy system dozoru elektronicznego. W ciągu tych trzech lat wprowadzono również nowe typy przestępstw, jak też wiele z dotychczasowych znowelizowano. Relatywnie najmniejsze zmiany dotknęły zagadnienia uważane za teoretyczno-prawne. Praktycznie nie było zmian w przypadku form popełnienia przestępstwa. Niektóre ze zmian miały dość burzliwy charakter, gdy chodzi o dyskusję je poprzedzającą. Wskazać można przykładowo instytucję konfiskaty przedsiębiorstwa, czy tzw. zbrodnię VAT-owską. Interesujące też jest spojrzenie na przeobrażenia w prawie karnym ze strony kryminologów. Jest to więc ogólnie dobry okres do oceny tych zmian i ewentualnego sformułowania w tym zakresie racjonalnych postulatów.

Dlatego też zaproponowaliśmy, by najbliższy Zjazd Katedr Prawa Karnego i Kryminologii obradował pod tytułem „Prawo karne wobec wyzwań współczesności”. Odbędzie się on w dniach 27-28 września 2018 r. w Wyższej Szkole Prawa i Administracji. Rzeszowskiej Szkole Wyższej. Po raz pierwszy w historii w szkole wyższej niepublicznej.

Przewidujemy dyskusje panelowe, przy czym kilka zaproszonych osób już wyraziło zgodę na przewodniczenie panelom. W najbliższym czasie zaproponujemy innym polskim karnistom i kryminologom udział w panelach. Pozostałych zapraszamy oczywiście do dyskusji. Szczegółowe informacje co do tytułów referatów wprowadzających i składu paneli podamy w późniejszym terminie. Tymczasem prosimy o liczny udział w Zjeździe w Rzeszowie.

Z wyrazami szacunku

prof. zw. dr hab. Andrzej Zoll, prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski