Organizator

Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa jest najstarszą uczelnią niepubliczną na Podkarpaciu, utworzoną w 1995 r. decyzją Ministra Edukacji Narodowej i wpisaną do rejestru szkół wyższych pod nr 75.

  • Jesteśmy jedyną uczelnią niepubliczną na Podkarpaciu, a nawet w Polsce wschodniej – co więcej, jedną z 5 (na ponad 300) uczelni niepublicznych w Polsce, która posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych. Daje nam to status uczelni akademickiej i tym samym przynależność do elitarnej grupy najlepszych uczelni w Polsce. Jest to najbardziej obiektywnym dowodem najwyższego poziomu naukowego i dydaktycznego naszej Uczelni.
  • Jesteśmy jedną z największych uczelni niepublicznych w Polsce. Kształcimy łącznie ponad 5000 studentów.
  • Jesteśmy także jedną z najchętniej wybieranych niepublicznych uczelni akademickich w kraju. W roku akademickim 2017/2018 studia na I roku rozpoczęło ponad 1,6 tys. nowych studentów. Jest to prawie 25 procent więcej osób niż w ubiegłym roku. Świadczy to o dużym i rosnącym zainteresowaniu młodzieży atrakcyjnymi kierunkami studiów i specjalnościami oferowanymi przez naszą Uczelnię.
  • Jako jedna z nielicznych uczelni niepublicznych w Polsce mamy prawo do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku „administracja” i nadawania tytułu „magistra administracji”.
  • Jako jedna z niewielu uczelni niepublicznych w Polsce mamy również uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku „prawo” i nadawania tytułu „magistra prawa”.
  • Jesteśmy także jedyną uczelnią w regionie prowadzącą studia magisterskie na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne”.
  • Jeden z najlepszych wydziałów prawa w Polsce! Jesteśmy najlepszą uczelnią prawniczą na Podkarpaciu i drugą w Polce wśród uczelni niepublicznych. Tak wynika z opublikowanego w 2017 roku przez „Dziennik Gazetę Prawną” „XI Rankingu Wydziałów Prawa”. Po raz piąty zajęliśmy miejsce w “pierwszej trójce”, zdobywając ponad 84 punkty i utrzymaliśmy swoją pozycję podkarpackiego lidera w kształceniu na kierunku “prawo”! Na drugie miejsce awansowaliśmy dzięki wysokiej punktacji w kategoriach kadra oraz wymogi i jakość absolwentów. Dzięki temu znaleźliśmy się również w pierwszej dziesiątce zestawienia wszystkich uczelni łącznie – publicznych i niepublicznych. WSPiA wyprzedziła kilka Uniwersytetów m.in. UMCS, KUL, UKSW, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Rzeszowski oraz 12 pozostałych niepublicznych uczelni prawniczych. Ranking DGP jednoznacznie pokazuje także, że WSPiA to najlepsza uczelnia prawnicza na Podkarpaciu. W porównaniu z drugim działającym w Rzeszowie publicznym Wydziałem Prawa, który znalazł się dopiero na 16 miejscu, WSPiA praktycznie w każdej kategorii uzyskała lepsze wyniki, zdobywając 19 punktów więcej.
wspia 0033 300x450 - Organizator
wspia 0081 300x450 - Organizator
wspia 0001 300x450 - Organizator